قوانین و مشکلات تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای مختلف

در چند سال گذشته تاکسی‌های اینترنتی به شدت در کشورهای اروپایی و آسیایی محبوب شدند، به دنبال محبوبیت روزافزون اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی در کشورهای جهان، متاسفانه در این کشورها مسئولان در به روزرسانی قوانین موجود یا وضع قوانین جدید برای پوشش شرایط و وظایف جدید شرکت‌های درخواست تاکسی اینترنتی، عملکرد ضعیفی داشته‌اند. مهمترین شکایت رانندگان تاکسی…