Robat

نکاتی برای رانندگی در هوای بارانی

رانندگی کردن در هوای بارانی و به خصوص روی زمین لغزنده، تکنیک های خاصی دارد که یک راننده حرفه ای باید با آن ها آشنا باشد . ما در این مقاله نکاتی را خدمت شما عزیزان در مورد رانندگی در هوای بارانی بیان می کنیم : دست ها روی فرمان : در حین رانندگی همیشه…