استخدام راننده در اوبر چگونه در اوبر استخدام شویم؟

نکاتی برای سلامتی رانندگان حرفه ای

عزیزانی که بیش از هفت ساعت از زمان روزانه خود را پشت فرمان می گذرانند، می توانند با رعایت برخی از نکات سلامت خود را در بلند مدت تضمین نمایند . با انجام چند حرکت ساده ورزشی در طول روز، پشت فرمان می توانید کمی عضلاتتان را بکشید تا هم خستگی تان در برود و…