تفاوت بین توریست و مسافر

توریست: توریست ها با یک برنامه سفر مشخص و بدون قصد اقامت دائمی، برای تفریح یا کسب و کار به مکان های دور می روند و مکان های دیدنی دقیقی را در ذهن خود دارند. مسافر: مسافران از زمان های بسیار قدیم وجود داشته اند، مسافر برای مقصد خود مانند توریست برنامه ریزی نمی کند.…