استخدام راننده در اوبر چگونه در اوبر استخدام شویم؟

شرایط استخدام راننده در اوبر

جهت راهنمایی آن دسته از راننده های محترم که به دنبال آگاهی از شرایط استخدام در اوبر می باشند مطلب حاضر به اطلاع می رسد و به سوال چگونه راننده اوبر شویم؟ پاسخ می دهد. بخش اول استخدام راننده بدون خودرو (تامین خودرو با اوبر) تمامی خودرو ها صفر بوده و نوع خودرو تیبا می…