تاریخچه تاکسی اینترنتی

تاریخچه تاکسی اینترنتی

تاکسی های اینترنتی چگونه در کل جهان به وجود آمدند؟ با متولد شدن اینترنت و فضای مجازی تغییرات زیادی را در کل دنیا مشاهده کردیم و اینترنت علاوه بر این که توانست تاثیری در روش زندگی مردم بگذارد و فرصتی شد تا بیشتر مردم به فکر در آوردن سرمایه از این طریق شدند همانطور که…