اوبر تاکسی
اوبر فود
اوبر امداد خودرو
اوبر شاپ
اوبر توریست
اوبر اورژانس

اگر می خواهید خودتان را بالا ببرید، ابتدا شخص دیگری را بلند کنید

با معرفی اوبر به دوستانتان و هر بار پرداخت الکترونیک هزینه سفر توسط آنان ، در سود اوبر ، شما هم سهیم باشید.

اوبر فود یک مکان هیجان انگیز برای خرید تمام خانواده ها

همیشه آنجاییم وقتی که شما به یک تاکسی نیاز دارید

زندگی به اندازه کافی سخت است. اجازه دهید ما در اوبر آن را کمی ساده تر کنیم

با اوبر اورژانس ، مأموریت ما سلامتی شماست

پرسش و پاسخ

سوال های رایج در خصوص اپلیکیشن اوبر

ارسال یک پیام