از طریق باشگاه این امکان وجود دارد از قرعه کشی های متنوع بهرمند بشوید و همچنین در این قسمت می توانید امتیازهای کسب شده که حاصل از استفاده از خدمات اپلیکیشن می باشد را به ریال تبدیل کنید و درآمد زایی کنید. و همچنین از طریق شرکای من برای دوستانتان لینک خود را فرستاده و بعد از نصب در بخش معرفی شده ها افرادی که نصب کرده اند را مشاهده کنید و با هر بار استفاده از خدمات اوبر بخشی از سود حاصل از شرکت به حساب شما واریز می گردد، در اصل شما یکی از سهام دارهای اوبر بصورت مادام العمر خواهید بود.

آموزش طراحی سایت