در صورتيكه خودروي شما بعلت نقص فني یا تصادف قابل حركت نبوده و يا حركت آن ممكن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز و در سراسر كشور مي‌توانيد از طریق امداد اوبر محل خودرو خود را مشخص نموده، تا نزدیکترین امدادگر به ياري شما آمده و اقدام به رفع مشكل و راه اندازي خودروي شما نمايند.

آموزش طراحی سایت